Algemene informatie

Paulina.nu is een platform voor betrokken eilandbewoners. Wij zijn voortdurend op zoek naar eilandbewoners die actief met ons meedenken, die ideeën aanleveren.

ANBI

Stichting Paulina.nu is bezig met de aanvraag van een ANBI-status. Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling is Paulina.nu met haar zorgactiviteiten niet bezig met het behalen van winst.

Stichting Paulina.nu
Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 3241 CP Middelharnis (alleen op afspraak)
Postadres: Oostdijk 1, 3241 CN Middelharnis
organisatie@paulina.nu

RSIN/fiscaal nummer: 857404829

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Paulina.nu bestaat uit:

  • De heer Robijn, voorzitter
  • De heer Helmig, penningmeester
  • De heer Moerland, secretaris
  • De heer Van der Velden, bestuurslid
  • De heer Dogterom, bestuurslid
  • De heer Visser, bestuurslid
  • De heer Verhage, bestuurslid
  • Mevrouw Lugtenburg, bestuurslid
  • Mevrouw Zeelenberg, bestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De programmamanager ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden van Stichting Paulina.nu. De hoogte van deze vergoeding is vooraf vastgelegd in een managementovereenkomst.