Algemene informatie

Paulina.nu is een platform voor betrokken eilandbewoners. Wij zijn voortdurend op zoek naar eilandbewoners die actief met ons meedenken, die ideeën aanleveren.

ANBI

Stichting Paulina.nu is bezig met de aanvraag van een ANBI-status. Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling is Paulina.nu met haar zorgactiviteiten niet bezig met het behalen van winst.

Stichting Paulina.nu
Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 3241 CP Middelharnis (alleen op afspraak)
Postadres: Oostdijk 1, 3241 CN Middelharnis
organisatie@paulina.nu

RSIN/fiscaal nummer: 857404829

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Paulina.nu bestaat uit:

 • De heer Robijn, voorzitter
 • De heer Helmig, penningmeester
 • De heer Moerland, secretaris
 • De heer Van der Velden, bestuurslid
 • De heer Dogterom, bestuurslid
 • De heer Visser, bestuurslid
 • De heer Verhage, bestuurslid
 • Mevrouw Lugtenburg, bestuurslid
 • Mevrouw Zeelenberg, bestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De programmamanager ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden van Stichting Paulina.nu. De hoogte van deze vergoeding is vooraf vastgelegd in een managementovereenkomst.

Hoofdlijnen beleidsplan Paulina.nu

Ambitie
Paulina.nu is opgericht om met een innovatieve kijk de gezondheid op Goeree-Overflakkee een impuls te geven. Om een vitale leefstijl te stimuleren. En om zorg dichtbij te kunnen blijven aanbieden. En daar stopt het niet, als het aan de deelnemers van Paulina.nu ligt. De ambitie van dit unieke samenwerkingsverband is binnen 20 jaar van Goeree-Overflakkee de gelukkigste en gezondste plek van Nederland te maken – waar de gezondheidszorg het beste georganiseerd is. Paulina.nu kiest bewust voor een grote ambitie. Onze aanpak is ‘groot denken en klein doen’.

De ambitie van Paulina is vertaald naar 4 strategische doelen en 3 thema’s:

Strategische doelen

 • Het gezonder maken van de bewoners van Goeree-Overflakkee
 • Het zorgsysteem optimaal en innovatief organiseren rondom de bewoners van Goeree-Overflakkee
 • De bewoners van Goeree-Overflakkee eigen regie geven over de organisatie van hun zorg
 • Een brede gezondheidsbeweging opzetten die stichting Paulina.nu op termijn overbodig maakt

Thema’s

 • Preventie en werken aan gezondheid: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk eilandbewoners ziek worden. Hoe kunnen we overschakelen van ‘zorgdenken’ naar ‘gezondheidsdenken’?
 • Optimale zorg rondom de bewoner: In veel gevallen hebben eilandbewoners zorg nodig van verschillende aanbieders of specialisten. Hoe zorgen we ervoor dat al deze zorg goed op elkaar aansluit – gericht op de patiënt?
 • Verbinding en de gezondheidsbeweging: Goede zorg dichtbij houden is niet alleen een taak van de zorgaanbieders. Daar kan iedereen op het eiland bij helpen. Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk partijen en bewoners zich aansluiten bij Paulina.nu?